Onze promo's

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Bij het boeken van een verblijf op onze website wordt verondersteld dat deze verkoopvoorwaarden door de contracterende partijen geaccepteerd worden.

De dienstverlener garandeert de juistheid van de informatie betreffende de op deze website aangeboden, en omschreven dienstverleningen.

1/ Ons aanbod

DE KAMPEERPLAATS

Dit betreft een staanplaats voor uw tent, caravan of camper. Uw verblijf wordt berekend op basis van een basisarrangement, bestaand uit de staanplaats, het aantal personen naar gelang de arrangement, uw kampeermiddel, voertuig op de parkeerplaats en de toegang tot de ontvangstinfrastructuur, activiteiten en het sanitair. Bijkomende kosten (extra persoon, volwassene of kind, elektriciteit, eventueel huisdier...), zijn niet bij het arrangement inbegrepen, en moeten extra afgerekend worden.
Kinderen tot 6 jaar verblijven gratis.

DE HUURACCOMMODATIE

Deze moet via internet geboekt worden, per overnachting of per week. Staat ter beschikking vanaf 15u op de dag van aankomst, en moet op de dag van vertrek uiterlijk 11u verlaten zijn. Voordat de sleutels gegeven worden zal een borgsom van €180 gevraagd worden, alleen mogelijk door betaalpas-afdruk. Deze krijgt u na inventarisatie weer terug, met aftrek van eventuele schade, en schoonmaakkosten mocht u de accommodatie niet in perfect schone staat achtergelaten hebben.
Bij onze tarieven zijn inbegrepen het aantal personen (naar gelang de accommodatie capaciteit), water, gas, elektriciteit, uw voertuig op de buiten liggende parkeerplaats en de toegang tot de ontvangstinfrastructuur, activiteiten en het sanitair. De accommodaties zijn geheel uitgerust; lakens kunt u op aanvraag gratis krijgen. De accommodatie moet op dag van vertrek in dezelfde staat achtergelaten worden als u deze gevonden heeft.
Iedere huuraccommodatie heeft een maximale capaciteit. Voor ieder extra persoon moet toestemming aan de directie gevraagd worden, en na goedkeuring een toeslag worden betaald.
Een gedetailleerde beschrijving van de huisjes is beschikbaar op de website   www.heliomonde.fr
Specifieke wensen voor een staanplaats of huisje op de camping kunnen alleen voldaan worden naar gelang de beschikbaarheid bij aankomst.

AANVULLENDE ACTIVITEITEN en INFRASTRUCTUUR

Iedere activiteit, gratis of tegen betaling, aangeduid op onze website kan, onder bepaalde omstandigheden die wij niet beheersen en/of door overmacht, gewijzigd of geannuleerd zijn bij aankomst in het centrum. Wij kunnen hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Het centrum Héliomonde doet er alles aan om zijn cliënten in realtime op de hoogte te houden over de beschikbaarheid van de faciliteiten via de website  www.heliomonde.fr, of op zijn Facebook pagina www.facebook.com/heliomonde.

EXTRA KOSTEN

Ongeacht voor welk arrangement gekozen is (kampeerplaats of huuraccommodatie) zullen er extra kosten in rekening gebracht worden voor huisdieren, bezoekers...
Onze prijzen zijn exclusief de belasting, geïnd in naam van de Gemeenschap van gemeenten. Het is 0.20cts per persoon ouder dan 18 jaar en per nacht. Hieraan wordt een extra afdelingsbelasting van 0,02 cent per persoon gedurende 18 jaar en per nacht toegevoegd. Het bedrag van deze toeslagen wordt aangegeven op het moment van reserveren en zal bij aankomst worden betaald. Belastingen worden tegelijkertijd met uw accommodatie gefactureerd.


2/ Betaling van de verblijfkosten

GEACCEPTEERDE BETAALMIDDELEN

De aanbetaling of afbetaling van uw reservering of verblijfkosten kunt u voldoen met de volgende betaalmiddelen: Franse bank- of postcheques, Franse vakantiecheques, contant, betaalpas (geen American Express), automatische incasso.

BETALINGSWIJZE

Elke door de koper bevestigde reservering moet schriftelijk geformuleerd worden, vergezeld zijn van een aanbetaling die overeenkomt met 25% van de verblijfskosten + administratiekosten (berekend op basis van de lengte van het verblijf) en de kosten voor de annuleringsverzekering (als die afgesloten is).
Deze reservering heeft pas een contractuele waarde vanaf het moment dat de koper een reserveringsbevestiging ontvangt van CAMPEZ COUVERT.
De totale verblijfskosten moeten uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf voldaan zijn.
In het geval dat de totale verblijfskosten niet binnen het hier boven aangegeven termijn voldaan zijn, wordt het verblijf als geannuleerd beschouwd, en zullen de hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

3/ Last minute boekingen

Indien er minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum geboekt wordt, moeten de verblijfskosten in zijn geheel, en per betaalpas voldaan worden.
Een boeking die met een andere betaalwijze voldaan wordt, zal pas bevestigd worden bij ontvangst, op voorwaarde van beschikbaarheid.

4/ Verlate aankomst, voortijdig vertrek

Ook in geval van verlate aankomst of voortijdig vertrek ten opzichte van de data vermeldt op uw reserveringsbon blijven de volledige verblijfskosten verschuldigd. Een verlate aankomst of voortijdig vertrek geeft geen recht op korting.

5/ U meldt zich niet op het kampeerterrein

Mochten wij 48 uur na uw gereserveerde aankomstdatum niets van u vernomen hebben, kunnen wij weer beschikken over uw kampeerplaats of huuraccommodatie. Wij zullen dan onze annuleringsvoorwaarden toepassen, en in dit kader de verblijfkosten innen.

6/ Registratie van uw aankomst

Een ID kaart zal bij aankomst in ons centrum getoond moeten worden. Deze moet op naam staan van de persoon die geboekt heeft. De ID-kaart zal gescand, en gehecht worden aan de cliëntkaart om politiecontroles te vergemakkelijken. Het centrum Héliomonde behoudt het recht de toegang te weigeren aan ieder persoon die niet meer welkom is in één van de andere «France4naturisme» centra.

7/ Huisregels

Elke cliënt wordt geacht zich aan de huisregels van centrum Héliomonde te houden. Wij behouden het recht om ieder persoon te weigeren of uit te zetten waarvan het gedrag niet in overeenstemming is met onze levensverklaring, of de naturistische principes.

8/ Annulering

Door de koper :
Iedere annulering moet schriftelijk aangekondigd worden, en zal ingaan vanaf de datum van ontvangst van deze annuleringsbrief. Deze brief moet gestuurd worden naar centre Héliomonde, Route de la petite Beauce, 91530 Saint-Chéron (Frankrijk).

Voor de annulering van een kampeerplaats :
ongeacht de datum van ontvangst zullen de alle kosten die bij de reservering verschuldigd waren geïnd worden.

Voor de annulering van een huuraccommodatie :
• meer dan 16 dagen voor de aankomstdatum zullen de aanbetaling en de reserveringskosten door centrum Héliomonde geïnd worden.
• minder dan 16 dagen voor de aankomstdatum, zullen de volledige kosten voor de accommodatiehuur, de reserveringskosten en indien van toepassing de verzekeringskosten betaald moeten worden.

Door de dienstverlener :

Voor vertrek

Indien de dienstverlener annuleert, terwijl de reservering vaststaat en/of het verblijf bevestigd is, voor motieven als overmacht, klimaat redenen, evenementen die tot gedeeltelijke- of gehele vernietiging leiden, gedeeltelijke- of gehele administratieve sluiting, achterstand opgelopen bij de werkzaamheden als gevolg van noodweer bijvoorbeeld, wanneer essentiële onderdelen voor het goede functioneren van de camping buiten gebruik zijn, om veiligheidsrisico's, externe redenen, of als de camping als ongeschikt voor opening wordt beoordeeld door de maatschappijdirectie, zal de cliënt op de hoogte gesteld worden per aangetekende brief en via e-mail mocht hij een adres hebben, en zal de reeds betaalde bedragen geheel terugbetaald krijgen.
Voor zover de beschikbaarheid van arrangementen, perioden, producten en bestemmingen op onze website het toelaten, zullen wij, als de cliënt dit wenst, alternatieven voorstellen.
Mochten de door de maatschappij voorgestelde oplossingen geaccepteerd worden door de cliënt, maar er is een prijsverschil tussen de betaalde prijs en het nieuwe voorstel, zal het verschil bij een goedkopere oplossing terugbetaald worden, en een duurdere oplossing door de maatschappij bijbetaald. Andere kosten zijn uitgesloten, en een verzoek tot terugbetaling zal niet behandeld worden.

Tijdens het verblijf

Wanneer het verblijf onderbroken wordt door de dienstverlener voor motieven als overmacht, klimaat redenen, noodweer, gedeeltelijke- of gehele administratieve sluiting, of wanneer essentiële onderdelen voor het goede functioneren van de camping buiten gebruik zijn, om veiligheidsrisico's, externe redenen…zal de directie van het centrum een brief opstellen voor de cliënt waarin verklaard wordt dat zijn verblijf voortijdig afgebroken moet worden, die hem persoonlijk overhandigd zal worden.
De cliënt zal de dagen die hij niet heeft kunnen blijven terugbetaald krijgen.

9/ Verzekering

De kampeerders profiteren tijdens hun verblijf van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van het centrum Héliomonde, voor alle lichamelijke- of materiële schade waarvoor de maatschappij aansprakelijk gesteld kan worden. Bij aankomst op de camping moeten de kampeerders een geldige verzekering tonen, voor hun caravan, tent en/of materiaal, vooral betreffende de wettelijke aansprakelijkheid. Mocht u deze verzekering niet kunnen tonen, moet deze ter plaatse afgesloten worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, of schade aan persoonlijke bezittingen. Onze aansprakelijkheid dekt geen diefstal of beschadigingen aan tenten, caravans of de inhoud. Daarbij kan Héliomonde niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door natuurgeweld, zoals storm, onweer, tornades... waar onze teams geen controle op hebben. U wordt eraan herinnert dat de parkeerplaatsen niet bewaakt worden, en hier parkeren dus geheel op eigen risico is.

10/ Minderjarigen

Minderjarigen die niet begeleid worden door hun ouders worden niet geaccepteerd op campings (kampeerplaatsen en accommodaties)

11/ Huisdieren

Over het algemeen genomen worden katten en honden, behalve uit de 1ste en 2de categorie, toegestaan in het centrum Héliomonde. Eén huisdier per boeking kan verwelkomt worden. Wij eisen, voor honden, dat ze aan de lijn gehouden worden op het campingterrein. U wordt verzocht de hygiëne en omgeving van de camping te respecteren. De dieren moeten in bezit zijn van een geldig Europees dierenpaspoort, die u bij aankomst op de camping moet tonen. Rabiës vaccinatie, en chipcertificaat zijn verplicht.

13/ Klachten

Mocht u klachten hebben na een verblijf op één van onze campings, moet deze schriftelijk geformuleerd worden, en per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 20 dagen na uw verblijf opgestuurd worden naar het volgende adres : 
               Héliomonde, Route de la Petite Beauce, 91530 Saint-Chéron (Frankrijk)

Bemiddeling van consumentengeschillen : Overeenkomstig de bepalingen van het Consumentenwetboek betreffende het proces van bemiddeling van consumentengeschillen heeft de klant het recht om gratis gebruik te maken van de bemiddelingsdienst van Héliomonde.
De mediator "recht van consumptie" aldus voorgesteld is MEDICYS.

Dit bemiddelingsapparaat kan worden bereikt door :

- voice electronische : www.medicys.fr

- of per post : MEDICYS - Centre de médiation et règlment amiable des huissiers de justice 
                        "73, Boulevard de Clichy, 75009 Paris"


14/ Reservering annuleringsverzekering met verblijfsonderbreking
(Bijstand aan personen + bagage inbegrepen naar gelang de gekozen dekking)

Centrum Héliomonde raadt aan om bij het boeken een annuleringsverzekering af te sluiten.
Een annulering of onderbreking van uw verblijf geen recht op terugbetaling.